Month: <span>май 2024</span>

Изменения в Кодекса на труда

В Държавен вестник брой 27, от дата 29.03.2024 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно работата от разстояние. Промените влязоха в сила от 01.04.2024 г. В статията сме обобщили най-важните промени. Изисквания към съдържанието на трудовия договор при работа от разстояние Освен основните елементи на трудовото правоотношение (работно време, […]
Read More