Month: <span>февруари 2016</span>

Списък на професиите с недостиг на специалисти

Одобрен е Списъкът на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда. Списъкът се издава във връзка с последните изменения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България и по-конкретно изменения, касаещи режима на висококвалифицираната заетост на чужденци. […]
Read More