Month: <span>юли 2015</span>

Промени в Закона за защита на потребителите

От 01.08.2015 г. влизат в сила изменения в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), с които в националното законодателство се имплементират разпоредбите на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове („АРС“) и за изменение на Регламент (ЕО) No 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива […]
Read More

Изменения в Закона за енергетиката

Поредните изменения в Закона за енергетиката („ЗЕ“) влязоха в сила, считано от 24.07.2015 г. Обявената цел на измененията е стабилизиране на финансовото състояние енергийната система посредством нови мерки за попълване на финансовия дефицит в Националната електрическа компания („НЕК“). Създава се Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ Първата от новоприетите мерки е създаване на Фонд „Сигурност на […]
Read More

Изменения в Кодекса на труда

В брой 54 на Държавен вестник беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Измененията в Кодекса на труда влязоха в сила от датата на обнародването им – 17.07.2015 г. Работодателят отново получава правото да прекрати едностранно трудовия договор с писмено предизвестие, отправено до служителя, при придобиване от служителя на право на […]
Read More