Month: <span>ноември 2015</span>

Висококвалифицирана заетост на чужденци

С изменения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, обнародвани в Държавен вестник, бр. 80 от 16.10.2015 г. бяха въведени някои промени в режима на висококвалифицираната заетост на чужденци. Целта на промените е да облекчи процедурата по издаване на разрешение на чужденци […]
Read More