Month: <span>октомври 2015</span>

Предстоящи промени за централите на биомаса

Към настоящия момент от задължително изкупуване на електроенергия по преференциални цени продължават да се възползват електрически централи с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански обекти или производствени зони, които отговарят на следните изисквания: а) имат инсталирана електрическа мощност до 1,5 MW и използват биомаса, […]
Read More