Month: <span>април 2015</span>

Отложиха санкциите в режима на земеделските земи

С изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделска земя (ЗСПЗЗ) от 20.02.2015 г. законодателят въведе солидни санкции при нарушаване на забраната за притежаване на земеделска земя от следните категории лица: Търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; Търговски дружества, в които […]
Read More

СГС обяви КТБ в несъстоятелност

След като жалбите на най – големите акционери в КТБ срещу отнемането на лиценза на банката отново бяха оставени без разглеждане от ВАС (петчленен състав), спряното производство по несъстоятелност на банката бе възобновено от Софийски градски съд. В последния ден от законоустановения седемдневен срок съдът се произнесе с решение, с което обяви КТБ в несъстоятелност, […]
Read More