Month: <span>май 2020</span>

Правила във време на извънредна епидемична обстановка

На 14.05.2020 г. влязоха в сила промените, предвидени в Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето. Тези промени разширяват правомощията на Министерския съвет и Министъра на здравеопазването, така че прилагането на противоепидемичните мерки да бъде гарантирано и след отмяната на извънредното положение в страната посредством обявяване на извънредна епидемична обстановка след 13.05.2020 г. […]
Read More