Month: <span>юли 2021</span>

АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ОБЛАСТТА НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ

От 01.06.2021 г. влязоха в сила промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност („ЗТМТМ“) и в Закона за чужденците в Република България („ЗЧРБ“), с които се въвеждат значителни изменения в процедурите, уреждащи законното пребиваване и работа в България на чужденци от трети страни. Най-съществените от тях засягат издаването на разрешения за пребиваване и […]
Read More