Month: <span>май 2015</span>

Нов Закон за енергийната ефективност

На 30.04.2015 г. Парламентът прие нов Закон за енергийната ефективност. С него се транспонират разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и се въвеждат нови мерки за повишаване на енергийната ефективност с цел постигане на националните цели за енергийна ефективност. Нови мерки за повишаване на енергийната ефективност За подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна […]
Read More