Month: <span>март 2020</span>

Дружествата без дейност няма да подават ежегодно декларации в търговския регистър

С изменения в Закона за счетоводството, обнародвани в Държавен вестник, бр. 92 от 17.11.2017 г., дружествата без дейност бяха освободени от задължението да публикуват годишни финансови отчети. Вместо това за тях бе въведено задължението да подават ежегодно декларация за липса на дейност в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в срок […]
Read More

Успешна сертификация по стандартите ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2013

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че Адвокатско дружество Николов и съдружници беше успешно сертифицирано от Lloyd’s Register по стандарта ISO 9001: 2015. Успешно преминатият сертификационен процес потвърди, че системите за управление на качеството на нашето адвокатско дружество са разработени и действат по начин, позволяващ непрекъснато подобрение на процесите и управление на рисковете и отразяват нуждите […]
Read More