Старши екип

Asset 1

Ние предоставяме на всеки клиент комбинация от задълбочени познания в бранша, за да предложим на нашите клиенти нови перспективи в бизнеса.

Румен Николов

Управляващ съдружник

Имейл: office@np-law.bg

Телефон: +359 2 44 84 911

Факс: +359 2 44 84 912

Професионален опит

Сфери на дейност:

Професионален опит

Членства

Образование

Езици

Sofia-grey

София Таирска

Младши съдружник

Email: s.tairska@np-law.bg

Телефон: +359 2 44 84 911

Професионален опит

Сфери на дейност

Професионален опит

Образование

Членства

Езици