Недвижими имоти

По време на бума на сделките с недвижими имоти в Източна Европа и България през първите години на този век, нашите адвокати натрупаха солиден опит, съветвайки български и чуждестранни инвеститори в процеса на финансиране, придобиване на недвижими имоти и последващото им застрояване със сгради и съоръжения от различен тип и мащаб. Адвокатско дружество Николов и съдружници разполага с опит и професионални познания да предоставя правни съвети на своите клиенти по всички правни въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти.

В последните години, с оглед на кризата в сектора на недвижимите имоти, сделките от този тип често представляват истинско предизвикателство. Въпреки интереса на инвеститорите към недвижими имоти в България, те са изключително селективни към предложенията на пазара. Настоящата ситуация в сектора на недвижимите имоти предлага възможности за изгодно придобиване на имоти от продавачи в затруднено финансово положение, но отново основен проблем се явява финансирането. Това често налага различни действия по преструктуриране на дружествата – собственици на недвижими имоти и е свързано с трудни преговори по осигуряването на рефинансиране.

Благодарение на дългогодишния си опит и контакти ние сме в състояние да съдействаме по всички правни въпроси, свързани със сделки с недвижими имоти, включително при:

  • Извършване на правни анализи
  • Структуриране на сделката, подготовка на различни правни модели за придобиване на недвижими имоти с оглед избор на най-благоприятната опция за клиента, напр. придобиване на актив, придобиване на дялове, апортиране на имот, заместване в дълг и др.
  • Съвет относно данъчните аспекти, свързани с различните начини за придобиване
  • Съдействие в преговорите с финансиращите институции
  • Практическо съдействие през целия процес на сделката до пълното и окончателно прехвърляне на собствеността върху имота
  • Съдействие за осигуряване на рефинансиране  и осъществяване на процеса по реструктуриране на дълга, предоставяне на съвети относно аспектите, свързани с недвижими имоти, в рамките на процедури по изпълнение на обезпечения, несъстоятелност, преструктуриране
  • Консултации при отдаване под наем, управление на недвижими имоти и договори за продажба.