Имиграционно право

Убедени сме, че развитието на бизнеса днес е глобално приключение и предизвикателство. Многонационалните компании се нуждаят от интегрирани решения за ключови трудовоправни и имиграционни въпроси при работа в рамките на различни юрисдикции. Корпорации с международна дейност преместват служителите си по целия свят, но трябва да правят това ефективно. Това изисква професионален и гъвкав правен подход, който може да постигнете с нашата подкрепа.

Законовата рамка на България в сферата на имиграционното право, както и в повечето други юрисдикции, въвежда доста рестриктивен и консервативен режим и процедури, много от които изискват значително време и обемна документация. Адвокатите от екипа ни познават добре тези процедури, както и преобладаващите практики на компетентните регулаторни и контролни органи, и са способни да ви преведат през въпросните процедури, като се стремят към най- ефективен резултат.

Акцентирайки върху спазване на законовите изисквания, можем да съдействаме за получаване на необходимите визи, разрешения за работа и за пребиваване, да консултираме при определяне на приложимия вид виза, както и във връзка с други имиграционни въпроси и процедури. Целта ни е да предоставим необходимите правни консултации, с помощта на които международните проекти на нашите клиенти да бъдат възможно най- успешни.

Предоставяме консултации и съдействие на чужди граждани, желаещи да пребивават временно или постоянно в България, за да организираме законосъобразното им постъпване на работа и престой в страната.