СГС обяви КТБ в несъстоятелност

След като жалбите на най – големите акционери в КТБ срещу отнемането на лиценза на банката отново бяха оставени без разглеждане от ВАС (петчленен състав), спряното производство по несъстоятелност на банката бе възобновено от Софийски градски съд.

В последния ден от законоустановения седемдневен срок съдът се произнесе с решение, с което обяви КТБ в несъстоятелност, като определи за начална дата на неплатежоспособността 06.11.2014 г. – датата, на която беше отнет лицензът на банката.

С решението от 22.04.2015 г. Софийски градски съд откри производството по несъстоятелност срещу банката, постанови прекратяване на дейността и правомощията на органите на КТБ и я лиши от правото да се разпорежда с имуществото си, като наложи обща възбрана върху всички активи на банката и постанови започване осребряването на имуществото ѝ. Решението на съда може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Софийски апелативен съд, като обжалването не спира изпълнението му.

Share: