Новини

Правни новини

Последни новини

Намалени цени на електроенергията от биомаса

ДКЕВР прие Решение No Ц-1 от 28.01.2015 г. с което определи, считано от 01.02.2015 г., нови по-ниски преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ) – биомаса от дървесина, получена

Сподели:

Share on linkedin

Безплатни SMS известия за собственици на недвижими имоти

От началото на 2015 г. мобилните услуги по SMS известяване на Службите по вписванията към Агенция по вписванията стават безплатни за собствениците на недвижими имоти в България. Чрез тази услуга Службите по вписванията предоставят

Сподели:

Share on linkedin

ВАС потвърди решението на БНБ за отнемане лиценза на КТБ

Върховният административен съд в тричленен състав остави без разглеждане жалбите на най- големите акционери в КТБ, поради липса на директен правен интерес от обжалване. Според мотивите на съда акционерите са само косвено засегнати от

Сподели:

Share on linkedin

5% отстъпка от ДОД само за електронни ГДД

Според последните изменения на Закона за данъците върху доходите на физическите лица единствено лицата, подали своята данъчна декларация по електронен път, получават отстъпка от 5% върху данъка за довнасяне, ако нямат подлежащи на принудително

Сподели:

Share on linkedin

Доклад за определяне на преференциални цени на ел. енергия, произведена от биомаса

На 08.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР ще се проведе обществено обсъждане на доклад относно определяне на преференциални цени на електрическа енергия, произведена от биомаса Работна група към ДКЕВР е изготвила

Сподели:

Share on linkedin

ДКЕВР определи пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

След проведено публично обсъждане ДКЕВР определи пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия през 2015 г. С Решение No Ц-26 от 19.12.2014 г. ДКЕВР определи пределна цена за сключване на

Сподели:

Share on linkedin