ДКЕВР определи пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

След проведено публично обсъждане ДКЕВР определи пределни цени за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия през 2015 г.

С Решение No Ц-26 от 19.12.2014 г. ДКЕВР определи пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия считано от 01.01.2015 г., както следва:

а. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за регулиране „нагоре“ (т.е. при недостиг на енергия) в размер на 202,00 лв./МВтч. Това означава, че ако потребителите или производителите на енергия произведат или използват по-малко от това, което предварително са заявили, те ще трябва да запълнят липсващите количества на цена, която не може да надвишава тази, определена от ДКЕВР.

б. Пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия за предоставяне на системна услуга регулиране „надолу“ (т.е. при излишък на енергия) в размер на 0,00 (нула) лв./МВтч. С други думи, енергия, произведена над определеното по график количество, ще се продава на балансиращи пазар на цена от нула лева.

Определянето на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия е в правомощията на ДКЕВР съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката.

Поради липса на достатъчно конкуренция сред участниците на пазара, предлагащи балансираща енергия, се създаваха условия за спекулации, като се предлагаха отрицателни цени за излишък и нереално високи цени за недостиг, което доведе до изкривявания на балансиращия пазар, екстремни стойности на балансиращата енергия и големи разходи за небаланси на производители и потребители. Това мотивира ДКЕВР да се възползва от правото си да определи пределни цени, по които да се заплаща за недостиг и излишък при сделките на балансиращия пазар.

Share: