Безплатни SMS известия за собственици на недвижими имоти

От началото на 2015 г. мобилните услуги по SMS известяване на Службите по вписванията към Агенция по вписванията стават безплатни за собствениците на недвижими имоти в България.

Чрез тази услуга Службите по вписванията предоставят информация за вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите по вписванията, откази за вписване и определения на окръжните съдилища във връзка с тях, данни за издадени заверени преписи и откази за тяхното издаване, както и корекции в записи в информационната система, касаещи данните на физически и юридически лица. Информацията за вписвания, отбелязвания и заличавания в книгите по вписванията се изпраща незабавно чрез кратко текстово съобщение, докато за останалите вписвания изпращането на известието отнема до 30 минути.

Собствениците на недвижими имоти в България могат да се възползват от услугата, като подадат заявление за абониране лично или чрез пълномощник, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в Службите по вписванията в страната.

Всички останали заинтересовани лица обаче продължават да заплащат за тази услуга.

Share: